Legend Titan

#9PJYVVL2
Error: Cannot reach Clash Royale Servers
Titan is the newest clan in the family with a clear goal to bring in people from all skill levels together, improve our gameplay and have fun while at it. This clan hosts Monthly Mayhem Tournaments every month for the Family.

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
THESBOY / ##9G9PVYP
5,337
614
2
2
Josh / ##9RYRRQRR
4,988
272
2
3
nuke.pt / ##QCRJY220
4,970
414
0
4
fantasty / ##20JJCQ0R
4,944
86
2
5
Gaspar / ##L0GV0LC9
4,901
158
2
6
pj / ##2GC92G22C
4,839
386
2
7
FreshMeister / ##8YY88PGLU
4,833
275
1
8
Monkey King X / ##82QY9Q2
4,803
265
0
9
RiolDeal / ##PGG2C8RL
4,800
28
2
10
GoldenPhi / ##9GCQ2CL0
4,781
282
1
11
pesky / ##UPQR88P
4,778
124
1
12
GR8 / ##P9R2CQ2U
4,756
173
1
13
Tompi / ##88JP8CV9
4,752
326
0
14
Peter / ##89PLCU8QU
4,712
274
1
15
big_boss / ##8CGG09RV
4,708
0
0
16
Evan1125 / ##RY0CQJ20
4,695
348
0
17
GauravAsh / ##2VY9PYCJ0
4,694
310
1
18
Gaúcho / ##CQLQYRJG
4,686
174
2
19
charizard703 / ##2GRCU9VQL
4,670
258
2
20
Sprinter / ##L99R89Q0
4,659
168
2
21
IAmPupper / ##8YY8PC2CR
4,638
600
0
22
123 / ##22VC8PCPY
4,631
373
2
23
TheBlackPanther / ##200JV0YUJ
4,630
178
0
24
Mordor / ##88UUCU90
4,629
204
0
25
Isengard / ##9G0YVLY2
4,627
70
1
26
poser / ##89P9CPCU
4,625
240
1
27
Bandit / ##2LCJ0Y022
4,623
428
0
28
TMachiavelB / ##JCYLGQGU
4,620
236
0
29
Creux / ##2JPYU28CQ
4,612
158
1
30
Csesztes / ##PVQCVQLP
4,612
436
1
31
rocky / ##89J0L0CLV
4,600
428
1
32
Deepak Bansal / ##GJGJ0JR
4,590
408
1
33
ErGuazzos / ##2PYP989C
4,570
100
2
34
I Am RAGER / ##JPV2RG0U
4,569
316
0
35
Mb-boy00 / ##8P8Q8R8
4,548
134
1
36
bcrk / ##P8RY9PPQ
4,536
10
1
37
Etsh / ##2RQRQPCPL
4,514
198
1
38
farquad / ##CGJPL90J
4,510
48
0
39
Luis™ / ##RVCPY0V
4,506
432
0
40
Antonio / ##Q8R9CP2L
4,501
212
1
41
valourus / ##90UQUQ9
4,501
190
2
42
yoda / ##8L8VGJGL2
4,486
225
2
43
Boss / ##L090GPVQ
4,485
80
0
44
CHAOS / ##LL8VVQQC
4,484
139
1
45
exo / ##29QRUUGP
4,471
48
2
46
InFamus / ##8JV0QU8
4,470
126
1
47
emp / ##2C8V2Q9Y
4,468
382
0
48
anxious / ##CJ00UR2
4,459
512
0
49
kobi / ##89P8RV8LQ
4,414
176
1
50
reece / ##PQYULY08
4,405
140
0

Become a Legend. Join us today.