Legend Rising!

#RY9QJU2
Error: Cannot reach Clash Royale Servers
Created on the 12th of December 2016, LeGeND Rising! houses many players willing to give a helping hand to its new members. LeGeND Rising is a casual clan recommended for members who’d love to take it easy on the game with reasonable weekly requirements to stay in the clan. Join Rising, be one of the LeGeNDs!

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
Ong Jing Xian / ##2V20JPJPU
4,735
406
0
2
organick / ##8PJGL2VRL
4,729
436
0
3
Justin / ##2J8JQ8CCR
4,708
132
1
4
Princess Potato / ##8VCC9YGG
4,691
10
0
5
-Rhemz- / ##2UGJUU88
4,668
625
1
6
xindig / ##YJ90JYQ8
4,625
209
1
7
Chrisunison / ##9QLQYPJ0
4,563
0
0
8
Death Keeper / ##8QGG2V2L
4,459
204
0
9
Grandmaster Bob / ##P0G2CLC
4,426
248
1
10
kingt / ##92YJ20UYC
4,420
89
0
11
Jurdisio / ##9YJLJ2LC
4,413
33
0
12
crius / ##2L9G9PGPL
4,384
67
1
13
「M」「O」「N」「E」「Y」 / ##P8LG0J9V
4,382
273
1
14
sad morrito / ##R8RU2VVP
4,366
115
0
15
Stephen Hawking / ##2QPLG08U
4,363
84
0
16
bobbyawsome / ##2LLL098Q
4,353
313
1
17
XxMax_RxX / ##PC0RLQ29
4,316
428
1
18
Jason Bourne / ##LGY000UJ
4,310
144
1
19
Leverage / ##PJ28LP8Q
4,254
58
0
20
Harambe 🙂 / ##90UR8JGY
4,254
460
0
21
Wolverine / ##8L2YPVJP
4,234
154
0
22
P4ND4 / ##2VC0QY8YR
4,230
362
0
23
Elliott / ##8QJVUPC
4,207
0
0
24
bom / ##8PV9UVP2R
4,195
138
0
25
Avers / ##VPRVYGYG
4,167
196
0
26
Teemu / ##2YGVLJC9C
4,144
142
1
27
hoes / ##QYL9P00Y
4,141
54
0
28
swagmcjag / ##2LLCG2J
4,126
240
0
29
EpicFury / ##2L8R2R8L
4,122
115
0
30
DJ / ##2CVRCUG2L
4,106
94
0
31
Nova l ☆chris☆ / ##9GVJ92RP8
4,104
311
0
32
ASHWIN / ##802J0Q98
4,104
164
0
33
VitoCar7 / ##2GVGY8V8J
4,097
31
0
34
☠TheBOSS☠ / ##82UCR2R8
4,070
192
0
35
Samcer / ##JPLVU8Q
4,068
362
0
36
Cheezl / ##QGQV9PGR
4,043
192
0
37
XanderFaalt / ##2VRUU9QC9
4,035
228
0
38
BuffetYouTube / ##2C8CCGYJ
4,026
40
0
39
mc / ##8R8PQ2U9R
4,025
214
0
40
SuperBob / ##PVJU8CG8
4,025
127
0
41
◐︿◑ Dj KameKaze / ##20JL0YPU8
4,017
234
0
42
鴨 Spookz / ##998G90Q8
4,009
50
0
43
Justforgets- / ##9JJ2QYQYR
4,003
124
0
44
RL3000 / ##2U8GY2RVV
4,002
140
0
45
O'Shea's / ##8R8JYGYGR
4,001
0
0
46
AshleyStoleYrGF / ##2PLYV8CRG
3,986
18
0
47
Mystic / ##PQPCQLR
3,961
0
0
48
Duy10 / ##LG9Q2RJ
3,953
235
0
49
Amol / ##922G8UCPU
3,899
0
0
50
praisan / ##2QJ2LL0CG
3,731
76
0

Become a Legend. Join us today.