Legend Prime!

#J0CQ9R9
Error: Cannot reach Clash Royale Servers
Prime! Aged to perfection! Est June 2016 exclusively the one and only all adult 21+ LeGeND Family clan. Maturity with laid-back adult humor and content! Competitive players mixed with fun casual play and some drunken clash happen here as well!

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
BīCHōtheBēāST! / ##V9P9Y0
5,054
101
1
2
Killer Simz / ##9R0V0990
4,917
126
2
3
DukeNasty / ##2QQYCVGLQ
4,891
176
0
4
biboyeli / ##202GG00LC
4,869
90
0
5
Epeo / ##RVCRQRPP
4,768
225
1
6
The Underdog / ##P28J90YQ
4,754
118
1
7
moksha das / ##Q8PL08CY
4,710
512
2
8
zachb22 / ##80QJ8JG8U
4,710
642
0
9
Accident / ##20L8C8QGG
4,697
300
1
10
Asing / ##28CRR80RJ
4,684
622
2
11
Drew / ##9ULJ200V
4,664
126
1
12
Twisted Stick / ##8J0LPLVQ2
4,654
241
1
13
RippedAmoeba / ##8YVPR0G9G
4,622
270
3
14
ET / ##Q092P8G0
4,580
159
1
15
McGiggity / ##GPY9YY8
4,579
211
0
16
BrainSlugs83 / ##2L902CYCJ
4,539
200
0
17
Kookies / ##8UPVRJCGL
4,498
144
1
18
coop / ##LJLPRUJ
4,444
255
0
19
ItsyagirlPerla / ##88R9GUG0R
4,443
530
2
20
/ ##RPUP8PPU
4,433
88
1
21
basically a god / ##208JG0JJU
4,406
106
0
22
Torin / ##29L8RJ0RU
4,397
76
1
23
Jeff / ##RGLYCQU
4,386
78
0
24
Havok / ##YYVL88CG
4,349
82
1
25
Dan / ##8LR28CUU
4,347
276
0
26
Lord Bishop / ##RLVGQJGJ
4,344
294
2
27
Sammy / ##2CQC2J8QU
4,336
64
1
28
Axel / ##2PRRUVUUC
4,332
236
2
29
ashmih / ##U9GL9JPQ
4,327
281
0
30
BLOND-BOMBSHELL / ##2CRUV2JJQ
4,254
488
1
31
MrsDukeNasty / ##2LR9C9JVU
4,250
64
1
32
BRGMNN / ##2G0P28VP2
4,249
223
0
33
King Rowan III / ##RLLRUUQU
4,241
52
0
34
SandPiper / ##ULQYJY82
4,232
264
0
35
Konthequest / ##8QQ22L9LJ
4,226
66
0
36
TalkinShop / ##2JQR8QYRC
4,222
142
0
37
Dr_Flambé / ##2RQUGUR2
4,206
184
0
38
BrickJohnson / ##2YVP8GQCP
4,174
266
0
39
SAS2507 / ##90GL0Y0P0
4,132
0
1
40
ZoranosLoL / ##92QQ9RLQ0
4,114
290
1
41
Viper / ##2Q0YCL08
4,111
132
0
42
HungryMammoth / ##Q2UQGUG8
4,103
230
2
43
Supermercado / ##2UJ8VL9LP
4,037
214
0
44
Dark Zander / ##28QV9V2J
4,022
140
0
45
shanaaaab / ##9G8QGGRYR
4,010
69
0
46
chou / ##P0RJP2YL2
4,008
453
2
47
Goddess / ##92CJGL92G
3,925
290
0
48
⚔️BiL⚔️ / ##9R8Y2VU2R
3,810
522
0
49
MellyToons / ##9P29G9Q9
3,768
392
2

Become a Legend. Join us today.