Legend Prime!

#J0CQ9R9
3,000 trophies required
41,020 clan score
10,584 total donations

Prime! Aged to perfection! Est June 2016 exclusively the one and only all adult 21+ LeGeND Family clan. Maturity with laid-back adult humor and content! Competitive players mixed with fun casual play and some drunken clash happen here as well!

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
Killer Simz / ##9R0V0990
5,009
169
1
2
Twisted Stick / ##8J0LPLVQ2
4,832
1,293
2
3
BīCHōtheBēāST! / ##V9P9Y0
4,819
369
4
4
Epeo / ##RVCRQRPP
4,807
293
1
5
Kookies / ##8UPVRJCGL
4,783
280
2
6
zachb22 / ##80QJ8JG8U
4,770
907
2
7
The Underdog / ##P28J90YQ
4,754
268
2
8
/ ##RPUP8PPU
4,645
187
0
9
DukeNasty / ##2QQYCVGLQ
4,641
454
2
10
BEERTHIRTY / ##8P28UUP0
4,625
328
0
11
Asing / ##28CRR80RJ
4,615
734
1
12
Havok / ##YYVL88CG
4,603
399
0
13
zZiggY / ##28PVJGYGQ
4,596
438
0
14
Lord Bishop / ##RLVGQJGJ
4,536
474
1
15
Drew / ##9ULJ200V
4,517
585
1
16
ET / ##Q092P8G0
4,505
368
1
17
McGiggity / ##GPY9YY8
4,483
580
3
18
Axel / ##2PRRUVUUC
4,451
236
1
19
BrainSlugs83 / ##2L902CYCJ
4,439
182
1
20
ItsyagirlPerla / ##88R9GUG0R
4,429
744
2
21
VFRIP / ##80VL8GL22
4,400
450
0
22
coop / ##LJLPRUJ
4,325
367
0
23
basically a god / ##208JG0JJU
4,266
464
2
24
Torin / ##29L8RJ0RU
4,259
229
3
25
chou / ##P0RJP2YL2
4,239
822
0
26
MrsDukeNasty / ##2LR9C9JVU
4,239
110
0
27
TalkinShop / ##2JQR8QYRC
4,228
176
0
28
HungryMammoth / ##Q2UQGUG8
4,224
304
2
29
co1nOPerator / ##2CP8CU2Q
4,222
72
1
30
Goddess / ##92CJGL92G
4,208
284
0
31
Konthequest / ##8QQ22L9LJ
4,207
108
0
32
Accident / ##20L8C8QGG
4,206
234
0
33
Midnight / ##2Q2VCLCCV
4,198
251
0
34
Sammy / ##2CQC2J8QU
4,191
0
0
35
MellyToons / ##9P29G9Q9
4,187
104
0
36
King Rowan III / ##RLLRUUQU
4,170
212
0
37
SAS2507 / ##90GL0Y0P0
4,164
245
0
38
Dr_Flambé / ##2RQUGUR2
4,157
300
0
39
shanaaaab / ##9G8QGGRYR
4,145
210
0
40
Ricky Pantyz / ##800PR8RU0
4,124
196
0
41
Dark Zander / ##28QV9V2J
4,102
108
0
42
⚔️BiL⚔️ / ##9R8Y2VU2R
4,100
752
0
43
BrickJohnson / ##2YVP8GQCP
4,093
64
0
44
BLOND-BOMBSHELL / ##2CRUV2JJQ
4,091
28
0
45
Supermercado / ##2UJ8VL9LP
4,083
322
0
46
ZoranosLoL / ##92QQ9RLQ0
4,032
122
0
47
Viper / ##2Q0YCL08
4,026
640
0
48
Dan / ##8LR28CUU
4,001
0
0

Become a Legend. Join us today.