Legend Legion

#VJQ0GJ0
4,300 trophies required
45,392 clan score
11,183 total donations

The clan has active and friendly members from several nationalities. ​Members of the clan have an access to all tournaments shared. There are only few places available in this clan, so hurry up if you want to be one of its lucky members.

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
Umer Khan / ##8YYC98QVL
4,915
494
1
2
glaze_donut / ##P22LU29Q
4,782
68
1
3
bg master / ##CJP282P
4,718
253
1
4
【=◈︿◈=】 / ##8902QJLQQ
4,689
362
2
5
Smucky / ##8JG9JLYVC
4,688
294
1
6
limplash / ##PLCJ0JC2
4,676
250
1
7
alkiba / ##88YR0CYPP
4,653
485
2
8
Patacon / ##8892U0LG
4,628
232
0
9
Zakorai / ##PC9YRR20
4,623
343
2
10
TheRealReel / ##2CCCC
4,600
28
1
11
T Jay / ##2YLGQ980P
4,573
204
0
12
cam the man / ##2QR0G2JL
4,546
482
1
13
glue / ##99J9VYUJ
4,544
80
0
14
¥PraBaHaR Mj¥ / ##V8U8808Y
4,541
294
1
15
OMKAR / ##9RGYQ8R2
4,521
50
2
16
FlyingGnome / ##8R80G0ULP
4,480
237
0
17
Slayer / ##PCLP9CPJ
4,480
158
0
18
Axilay / ##2G2CCPGR2
4,478
282
1
19
Hydra / ##L89UU9P9
4,476
171
2
20
*antny / ##9VJQLJ8U
4,435
138
1
21
Seedooz / ##QYV2LGGY
4,434
214
2
22
Snarky / ##PC2UQ9LV
4,430
212
2
23
ChalknTalk / ##2CJ2JLL8
4,415
631
0
24
electrify / ##8VCYYJY8G
4,412
294
1
25
THE KING / ##JU2J2JPL
4,412
96
2
26
brusli84 / ##8LCUUUU9J
4,400
48
1
27
Eragon / ##99UQY2JUC
4,342
554
1
28
BusterMVP / ##2L88J2VCG
4,340
307
1
29
Freezebolt / ##2PQ9G9R2L
4,338
280
1
30
Joselech / ##2Y0G80LP
4,336
0
0
31
Shreyas / ##2Y8U08PL
4,319
330
2
32
EriFic / ##2P92G0Y2R
4,319
80
1
33
QuiGonGinTonic / ##9RUG82CQ2
4,316
0
0
34
Malek2497 / ##G09CQJ
4,307
238
0
35
7 <3 / ##PGVGPRG9
4,265
76
0
36
LegendKiller / ##8RRUL2L8P
4,264
8
1
37
badfish321 / ##QUYYCGR
4,256
163
2
38
An4rchist / ##9PVV8YQLG
4,254
48
0
39
Murzalis / ##89LCCYL
4,254
18
1
40
Polish Power / ##R9UGGRPV
4,233
295
1
41
Maverick / ##2QRPUQVQ
4,224
48
0
42
Tuffbug123 / ##89CP8Y90
4,206
66
0
43
Impulse / ##9G9PQ098L
4,199
246
0
44
Destroyer / ##2VGQ99RLL
4,166
78
0
45
AsianJakePaul / ##8JPC02GC8
4,165
374
0
46
singh / ##222J2R9VC
4,146
164
1
47
Oh No! / ##9LPGPGYLP
4,113
118
0
48
zayerwang / ##V2ULVR90
4,037
78
1
49
TESLA (caleb) / ##82R0QJJ2J
3,922
291
0

Become a Legend. Join us today.