Dragons Eight 2

#Y8G9C09
4,600 trophies required
46,714 clan score
10,898 total donations

Dragons Eight 2 is a sister clan of Dragons Eight. Our members are always willing to give tips on decks and gameplay! We have been clashing together since 2012 across Clash of Clans and Royale! Dragons Eight 2 was founded June 3rd, 2016 and joined LeGeND family in February of 2017. Aspire for glory with Dragons Eight 2!

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
AndayTheGod / ##8JP8YVRVJ
5,084
166
1
2
War Arsenal / ##8L2U9009L
5,008
384
2
3
Timtam969 / ##2YRLJ9CQ
4,966
648
2
4
arrrrr / ##88YPQ9J9
4,947
240
2
5
[andrew*2] / ##82PQVVCQ
4,895
104
1
6
jd / ##88UGG8PQ
4,860
250
2
7
mssv / ##2LGGPCCC0
4,853
634
1
8
VRAGS! / ##22VUPVG0
4,716
462
2
9
rockerviera / ##CQ9Q002
4,706
687
1
10
EthanCSA39 / ##8LL0PQRQ0
4,660
317
0
11
El loco / ##G9GC229P
4,634
509
1
12
Jayden / ##8VPCCL9R
4,630
118
1
13
Prey / ##90UGYJPV
4,605
229
1
14
Fardin / ##9ULRJGQG
4,587
140
1
15
noch26 / ##90QG0CJ0
4,586
66
2
16
Dembones / ##Y9RPUQUJ
4,582
193
2
17
Andre the giant / ##GRCUP9QG
4,574
373
0
18
dicelyfe / ##2LC9LJVYL
4,573
130
0
19
kyleburnett / ##2V8UVC0U
4,565
82
1
20
ned / ##8UUP0G8L
4,555
180
2
21
Juanmatg... / ##8QPC0YPQ
4,539
0
0
22
Shaley / ##QVQQLVRQ
4,520
106
0
23
WhiteWolf / ##80LYQ2099
4,490
8
1
24
Raker / ##PYPGPJL
4,467
162
2
25
Zack Leong / ##80J2VV9YR
4,465
66
1
26
FlipE / ##Q89PQYQG
4,461
258
2
27
XUchihaBlake / ##LGG80JQ
4,460
354
0
28
DB / ##P8GR80J9
4,445
62
0
29
okay / ##2P8YUJVLV
4,438
142
1
30
striker / ##2U0RLC9J
4,429
82
1
31
dansoccer / ##2Q0RYVLGL
4,428
214
1
32
jtan / ##QVUC2GR
4,415
238
1
33
L.o.n.E.W.o.l.F / ##8PQ9GY82R
4,411
154
0
34
Jana0609 / ##90U20Y98
4,410
77
0
35
EagleClaw86 / ##29JGLVRQJ
4,405
414
0
36
ST3RLING ARCHER / ##P0JCU00P
4,405
281
0
37
MikeLovin / ##8Y08RGQPQ
4,405
190
2
38
JoshFromCanada / ##PUP2RV9
4,374
199
1
39
♦️ DËÃD PŒT™♦️ / ##2JPPJG0J
4,366
145
2
40
Vict0rRe4Me / ##282VC0GQ
4,365
54
1
41
ior21 / ##CURLRLQ8
4,361
298
0
42
ozzy / ##2PCJ8PPRQ
4,330
62
1
43
seanb99 / ##LJUU992
4,324
226
0
44
Thunderwolf / ##2ULUVRYC
4,310
8
0
45
Chewie Fireball / ##89V2C8QJ
4,296
124
0
46
Mooorghy / ##9YU0JQY2G
4,286
224
1
47
Ryan da boss :v / ##RJPVGYU
4,252
66
2
48
>NøVā< / ##2LLJ0CQCJ
4,125
172
0
49
Zyliton / ##29LJVVUL
4,097
276
1

Become a Legend. Join us today.