Legend Prime!

#J0CQ9R9
Error: Cannot reach Clash Royale Servers
Prime! Aged to perfection! Est June 2016 exclusively the one and only all adult 21+ LeGeND Family clan. Maturity with laid-back adult humor and content! Competitive players mixed with fun casual play and some drunken clash happen here as well!

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
zachb22 / ##80QJ8JG8U
6,450
158
0
2
Pazzo / ##8JGJGR982
6,029
254
1
3
DukeNasty / ##2QQYCVGLQ
6,001
458
0
4
Müzak / ##9U9QJ0VU8
5,934
166
1
5
ItsyagirlPerla / ##88R9GUG0R
5,903
472
1
6
Twisted Stick / ##8J0LPLVQ2
5,760
539
0
7
3lier / ##80GU8Y8QL
5,678
126
0
8
BīCHōtheBēāST! / ##V9P9Y0
5,677
156
1
9
The Underdog / ##P28J90YQ
5,642
102
1
10
No1 FTW / ##209P0UYLC
5,624
128
0
11
Silver Queen / ##22Q00P2YG
5,601
56
1
12
Ray / ##2CVL08R0
5,585
8
0
13
bennyhanaboy / ##P8CQUY22
5,553
0
0
14
Midnight / ##2Q2VCLCCV
5,550
206
0
15
VFRIP / ##80VL8GL22
5,534
135
0
16
McGiggity / ##GPY9YY8
5,484
153
1
17
Drew / ##9ULJ200V
5,418
138
1
18
RippedAmoeba / ##8YVPR0G9G
5,401
0
0
19
Havok / ##YYVL88CG
5,381
154
0
20
m4ttFace / ##2RL9R8YVU
5,366
225
0
21
Mr. D / ##Q0UVCJUP
5,311
155
1
22
coop / ##LJLPRUJ
5,299
48
0
23
zZiggY / ##28PVJGYGQ
5,238
72
0
24
Prophet / ##2UC29RLPJ
5,236
40
1
25
BLOND-BOMBSHELL / ##2CRUV2JJQ
5,179
114
0
26
Goddess / ##92CJGL92G
5,173
0
0
27
WhiskeyWarrior / ##8P28UUP0
5,164
0
0
28
Demetrius / ##8QQRVJR2C
5,154
8
1
29
gergen4 / ##2RYLQQ9L8
5,141
0
0
30
Torin / ##29L8RJ0RU
5,038
18
0
31
TinyTree / ##8PU8UL09Q
5,002
76
0
32
mar / ##LGLC2J20R
4,946
48
0
33
ZoranosLoL / ##92QQ9RLQ0
4,776
46
0
34
Sammy / ##2CQC2J8QU
4,743
0
0
35
Spec / ##PVP2RQR8G
4,731
0
0
36
Jet3182 / ##29JVJJ9JY
4,683
28
0
37
Dr_Flambé / ##2RQUGUR2
4,646
169
0
38
Supermercado / ##2UJ8VL9LP
4,636
120
0
39
SAS2507 / ##9VUYPJQR9
4,570
8
0
40
PieInspire / ##2V2VU8Y00
4,549
0
0
41
JASON THE KING2 / ##RRP82RV
4,539
8
0
42
PassTheVodka / ##PPRUYG90P
4,444
28
0
43
The Kraken / ##9QJY9V088
4,371
0
0
44
Dark Zander / ##28QV9V2J
4,281
172
0
45
midadami / ##88P0J802V
4,193
0
0
46
MrsDukeNasty / ##2LR9C9JVU
4,035
0
0
47
shaynasty / ##PYQL2099Y
4,001
0
0
48
Moral / ##82P8PLVP
4,001
0
0

Become a Legend. Join us today.