Legend Prime!

#J0CQ9R9
4,000 trophies required
46,934 clan score
8,696 total donations

Prime! Aged to perfection! Est June 2016 exclusively the one and only all adult 21+ LeGeND Family clan. Maturity with laid-back adult humor and content! Competitive players mixed with fun casual play and some drunken clash happen here as well!

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
zachb22 / ##80QJ8JG8U
6,055
652
1
2
DukeNasty / ##2QQYCVGLQ
5,695
538
0
3
WhiskeyWarrior / ##8P28UUP0
5,686
308
1
4
Twisted Stick / ##8J0LPLVQ2
5,662
1,135
3
5
The Underdog / ##P28J90YQ
5,496
116
1
6
BrainSlugs83 / ##2L902CYCJ
5,431
168
2
7
Lord Bishop / ##RLVGQJGJ
5,424
208
1
8
zZiggY / ##28PVJGYGQ
5,424
282
1
9
S4MBO / ##8P892UPR
5,371
338
1
10
Asing / ##28CRR80RJ
5,369
684
2
11
BīCHōtheBēāST! / ##V9P9Y0
5,343
226
1
12
Midnight / ##2Q2VCLCCV
5,291
392
1
13
Pazzo / ##8JGJGR982
5,269
640
2
14
McGiggity / ##GPY9YY8
5,247
249
1
15
VFRIP / ##80VL8GL22
5,246
499
0
16
Müzak / ##9U9QJ0VU8
5,239
320
0
17
RippedAmoeba / ##8YVPR0G9G
5,221
636
0
18
3lier / ##80GU8Y8QL
5,178
168
0
19
ItsyagirlPerla / ##88R9GUG0R
5,137
291
0
20
Goddess / ##92CJGL92G
5,101
128
0
21
coop / ##LJLPRUJ
5,082
234
0
22
m4ttFace / ##2RL9R8YVU
5,069
346
1
23
King Vaibhav / ##2L0CRVP
5,038
509
2
24
Silver Queen / ##22Q00P2YG
5,013
132
0
25
Master Fury / ##8Y2J9VY8C
4,983
372
0
26
Dan / ##8LR28CUU
4,966
100
0
27
liumichael20 / ##U0RG0J22
4,954
56
0
28
Jeff / ##RGLYCQU
4,897
68
0
29
Torin / ##29L8RJ0RU
4,829
248
0
30
Drew / ##9ULJ200V
4,803
620
0
31
Axel / ##2PRRUVUUC
4,800
66
0
32
Dr_Flambé / ##2RQUGUR2
4,797
223
0
33
PassTheVodka / ##PPRUYG90P
4,761
69
1
34
Zeit / ##8YGQ9YU
4,760
468
0
35
Dark Zander / ##28QV9V2J
4,680
30
0
36
Havok / ##YYVL88CG
4,651
188
0
37
SAS2507 / ##9VUYPJQR9
4,606
10
0
38
Supermercado / ##2UJ8VL9LP
4,569
172
0
39
TalkinShop / ##2JQR8QYRC
4,541
30
0
40
MrsDukeNasty / ##2LR9C9JVU
4,533
10
0
41
HungryMammoth / ##Q2UQGUG8
4,531
116
0
42
BLOND-BOMBSHELL / ##2CRUV2JJQ
4,512
30
0
43
midadami / ##88P0J802V
4,507
8
0
44
ET / ##Q092P8G0
4,446
161
0
45
MellyToons / ##9P29G9Q9
4,434
10
0
46
D.M / ##9GCQYP8GR
4,420
78
0
47
ZoranosLoL / ##92QQ9RLQ0
4,089
118
0
48
King Rowan III / ##RLLRUUQU
4,001
0
0
49
Sammy / ##2CQC2J8QU
4,001
0
0
50
BRGMNN / ##2G0P28VP2
4,001
0
0

Become a Legend. Join us today.