Dragons Eight 3

#PRCRJYCR
Error: Cannot reach Clash Royale Servers
Dragons Eight 3 has been clashing together since 2012 in Clash of clans and now Clash Royale. Dragons Eight has always been a big family, with multiple clans in Clash of clans and Clash Royale. Dragons Eight 3 is a sister clan for Dragons Eight and is always growing and improving.

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
Saurav / ##8GL2RYQPV
5,761
169
0
2
Dragool / ##82RCUJ0V0
5,637
202
0
3
Sora / ##GUV29Q
5,589
80
0
4
akhilabd / ##2UCGUJQ2L
5,370
0
0
5
m7md achraf / ##9980220P8
5,357
44
0
6
Jeanx10z / ##PGRJJP2VQ
5,154
20
0
7
skrilla / ##LCYL0RL8J
5,150
126
0
8
killer / ##2JUL982J8
5,140
386
0
9
RoXYZ / ##Y8UVRCVQ8
5,070
41
0
10
Inferno / ##28CUUPYGJ
5,038
56
1
11
lemongaming / ##2GRRUQCUR
5,011
14
0
12
Macky / ##YPGPJVPCV
5,008
365
1
13
shortie / ##YU0YQP8U
5,003
44
0
14
TheTownCryer / ##Y2QRC88Q
4,918
92
0
15
BaasBrammer / ##8YRPQPUQ
4,853
10
1
16
Link471 / ##8LQR80U9C
4,842
0
2
17
Shard / ##L2U2PYPVY
4,702
112
0
18
Brunooo / ##P92P92QJP
4,689
0
0
19
B1g Al / ##PL89LPPU2
4,674
0
0
20
cotton candy / ##PUG2QRVY9
4,664
192
0
21
suven / ##9RGU8LQY0
4,598
34
0
22
Rilla / ##LCR0VC9LG
4,544
72
0
23
Batman / ##RG0YVJPP
4,499
0
0
24
rickkikker / ##929QQG8R
4,467
0
0
25
﴾★ɮʏʝօǟռ★﴿ / ##2R08VUCJ
4,437
0
0
26
⚡Thor⚡ / ##L20V82G9V
4,402
0
0
27
Nuffsaid / ##PCG22GY0L
4,353
54
0
28
Frost / ##Y20989GUP
4,352
0
0
29
Sujay / ##PQ8L99GLQ
4,214
33
0
30
tamptidious / ##QQJJ92JU
4,178
0
0
31
CG16 / ##J0RQ2JG2
4,152
54
0
32
SUDHIR 16820 / ##2LRYLCP8
4,152
380
1
33
bored of life.. / ##YPYQG889U
4,143
0
0
34
Engineer / ##L889Y080C
4,129
8
0
35
MisterCrazy / ##LQPYUUUV0
4,070
0
0
36
wika / ##P9022CPVL
4,015
70
0
37
Yvel8 / ##V0U0PJJR
4,004
24
0
38
Citrus / ##LYUJQQYC
4,001
0
0
39
Cruxtapose / ##PPLYJ2298
3,969
12
0
40
yayeet / ##9RYYRLR92
3,967
0
0
41
your nan / ##PJLC8GLJ0
3,891
8
0
42
doge_dude / ##2VVC9PQLY
3,881
122
0
43
ravaldo / ##Y8Q9J8208
3,872
36
0
44
Cleiton / ##L028UVR28
3,485
10
0
45
All Star Th / ##PUJY0U9QQ
3,268
0
0
46
diluk / ##82PQY2RY
3,000
20
0
47
Gaybear / ##LGV00UC
2,606
0
0

Become a Legend. Join us today.