Dragons Eight 3

#PRCRJYCR
3,600 trophies required
47,801 clan score
7,700 total donations

Dragons Eight 3 has been clashing together since 2012 in Clash of clans and now Clash Royale. Dragons Eight has always been a big family, with multiple clans in Clash of clans and Clash Royale. Dragons Eight 3 is a sister clan for Dragons Eight and is always growing and improving.

Rank
Name
Trophies
Donations
Wins
1
mini zachb22 / ##PYJQJ8UUU
5,624
700
1
2
Bryan / ##JVL882PY
5,465
517
1
3
Saurav / ##8GL2RYQPV
5,380
594
2
4
Up2NoGoodFrFr✌️ / ##8YYQURGG
5,172
142
0
5
Dragool / ##82RCUJ0V0
5,158
420
2
6
Labda8 / ##2VG0JQVC
5,049
328
1
7
Andoudy / ##UL2G8J9
4,902
391
2
8
Phoenix / ##200C00UP9
4,876
107
0
9
Erwinn / ##RJ98C08
4,875
508
0
10
gogolebaws / ##CQLVRRG
4,868
100
0
11
Peppa Pig ✌️❤️ / ##P82L90PLL
4,867
46
0
12
Iceberg Lettuce / ##P99RQLVYJ
4,866
204
1
13
CHUMAAA / ##20CCCL0V8
4,846
138
0
14
wecz2 / ##2C282CL08
4,829
170
1
15
FlashOp / ##Y92JL2ULP
4,797
252
2
16
Bright Zoë 7 / ##9UR020Y0G
4,789
0
0
17
iiDonationBotV3 / ##GULLLLY
4,763
202
0
18
SUDHIR 16820 / ##2LRYLCP8
4,683
292
0
19
ZEXYZEK / ##J0UGQR9J
4,675
305
0
20
Inferno Dragon / ##2JGR080UJ
4,668
62
0
21
Abhay Patil / ##UG9CGJYP
4,663
104
2
22
King Jake / ##2J0Q8QUCV
4,641
250
0
23
zuplex / ##UJ9V2JVQ
4,628
0
0
24
Dank / ##YP0QL8P8C
4,606
56
0
25
ONCE / ##29RP9LRGJ
4,542
138
0
26
PHOENIX / ##90Y8L9G2
4,512
26
0
27
Z@¢K / ##Y822U2YUR
4,447
0
0
28
Link471 / ##8LQR80U9C
4,437
34
0
29
GOD / ##P8C8PQ0L0
4,426
140
1
30
meaterbeater153 / ##92PC0YGPQ
4,414
216
1
31
King cool / ##8YP29UQGY
4,324
8
0
32
THUND€R / ##88CPGLYG
4,293
0
0
33
Asher / ##28GYPJP9
4,247
0
0
34
GateKeeperDanny / ##2PQQ9LPC
4,199
0
0
35
xAtonic / ##PGJ2G0LRJ
4,194
45
0
36
Targeters / ##89PP9C00
4,181
0
0
37
poubel450 / ##29CCQ890V
4,140
76
0
38
justin / ##8C8YCQ02
4,122
0
0
39
SeanX / ##892LJLPJ
4,076
0
0
40
karan / ##Q00VPY0Q
4,005
0
0
41
The High Five / ##9GYPLQYU
4,002
0
0
42
AnonyMouse / ##YYP9PGLQC
4,000
248
0
43
TheDarkGolem / ##9GUUUCPP
3,806
142
0
44
kArAN..! / ##V0UCVQCC
3,630
0
0
45
Man-iac / ##Y0Y2P0QYG
3,600
0
0

Become a Legend. Join us today.